Jij en jouw klanten worden geconfronteerd met steeds weer nieuwe gevolgen van de coronacrisis. En de verwachting is dat dit nog wel een tijd zo zal blijven. De vaktechnische issues zijn intussen in veel artikelen uiteengezet. Maar hoe ga je als professional om met de gevolgen van het coronavirus? En hoe beïnvloedt dit jouw relatie met je klant? Een aantal tips.

Professioneel-kritisch

Ja, professioneel-kritisch zijn we als accountant of we streven dat op zijn minst na. Maar iedereen heeft menselijke eigenschappen die soms het functioneren als professioneel-kritische professional in de weg zitten. In de PKI-trainingen van een aantal jaren geleden zijn voorbeelden van zulke eigenschappen aan bod gekomen en hebben we geleerd hoe om te gaan met zaken als framing, baises en het halo-effect. Helaas hebben mensen echter de neiging om terug te vallen in oud gedrag. Doen we nog wat we hebben geleerd?

Iedere professional heeft vrij algemeen voorkomende menselijke eigenschappen. Een paar voorbeelden:

  1. Het overschatten van je eigen kennis en vaardigheden.
  2. De drang om in onbekende situaties tot actie over te gaan in plaats van actie juist uit te stellen.
  3. De invloed van groepsgedrag en daar niet vanaf willen wijken.
  4. De voorkeur om conflicten te vermijden
  5. Je oordeel vormen op basis van informatie waarvan je de betrouwbaarheid niet goed hebt vastgesteld.

Wees eens eerlijk, herken je er een aantal bij jezelf? Gelukkig, je bent ook maar een mens!

Maar is het dan allemaal zo negatief? Nee, het is juist goed als we ons bewust zijn van onze beperkingen. Daarmee maken we van onze valkuil juist een kracht. Niet alleen voor onszelf, maar ook in onze communicatie met en ons advies aan onze klanten.

Onbewuste psychologische valkuilen

ennis van de veel voorkomende psychologische valkuilen is daarbij nuttig. Het NEMACC heeft in 2018 onderzoek gedaan naar de 12 meest voorkomende psychologische valkuilen bij ondernemers. Naast een aantal van de hiervoor genoemde valkuilen, zoals zelfoverschatting en groepseffect, staan bij met name strategische beslissingen de planningsvalkuil en de veranderdrempel bovenaan. Onze klanten hebben de neiging om te onderschatten hoeveel tijd een verandering kost. Maar ook dat het lastig is om afscheid te nemen van oude patronen, diensten en producten. Verandering leidt immers ook tot loslaten van oude zaken. In een turbulente en onzekere tijd zoals nu zijn dat eigenschappen die het moeilijk maken om effectief te reageren op ontwikkelingen.

Wat kun je wel het beste doen?

We geven je drie -wellicht op het eerste oog erg voor de hand liggende- tips. Maar we dagen je daarbij uit de komende tijd vooral je zelfkennis en de relatie met je klant voorop te zetten, in plaats van de soms wat afstandelijke en ‘veilige’ vaktechnische aanpak:

  • Bied echt een luisterend oor aan je klant en wees eerlijk als je het soms ook niet weet.
  • Wees oprecht nieuwsgierig naar je klant.
  • Realiseer je hoe je een boodschap brengt. Op basis van de inhoud beredeneerd komt de boodschap niet altijd goed over. Vaak werkt het beter als je het bewustwordingsproces bij je klant op gang weet te brengen.

Hoe dan ook, veel succes met het werken aan mooie en waardevolle relaties!

Wil je meer weten over de zachte kant van ons beroep? Neem contact met ons op. Of lees het artikel van Pieter Mansvelder ‘een accountant is ook maar een mens, maar niet alle mensen zijn accountant’.

Prestatieverbetering voor accountants betekent voor Kriton ook aandacht voor de ‘zachte’ aspecten van ons beroep.